Verslagen Over Jeugdpoort Persinformatie Contact en colofon naar de homepage van Jeugdpoort Agenda

Over JeugdpoortSamenwerking verhoogt kwaliteit JeugdzorgJeugdpoort beoogt een belangrijk beleid beïnvloedend platform te zijn voor maatschappelijke en politieke vraagstukken rondom kwetsbare jeugd en het gezin. De expertise van de deelnemers strekt zich uit tot preventie, vroeghulp tot en met gespecialiseerde zorg.


Op deze gebieden wil Jeugdpoort de samenwerking verder versterken. Door gezamenlijk op te treden kunnen er initiatieven worden genomen die de kwaliteit van de jeugdhulp verhogen. Daarmee levert het platform een belangrijke bijdrage aan een succesvolle transformatie.