Verslagen Over Jeugdpoort Persinformatie Contact en colofon naar de homepage van Jeugdpoort Agenda

Over JeugdpoortDe organisaties Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland), GGD GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en de organisatie van Zorgondernemers ActiZ vormen tevens het bestuur.


Met Jeugdpoort beogen wij een belangrijk beleid beïnvloedend platform te zijn voor maatschappelijke en politieke vraagstukken rondom kwetsbare jeugd en het gezin. Onze expertise strekt zich uit tot preventie, vroeghulp tot en met gespecialiseerde zorg. Op deze gebieden willen wij de samenwerking verder versterken. Door gezamenlijk op te treden kunnen wij initiatieven nemen die de kwaliteit van de jeugdhulp verhogen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan een succesvolle transformatie.


Leden, bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers, politici, uiteenlopende beroepsgroepen en cliëntorganisaties hebben wij aan Jeugdpoort weten te binden. Jeugdpoort biedt de mogelijkheid om door middel van relevante samenwerkingsverbanden mee te werken aan de opstelling van een Gemeenschappelijke Agenda voor kwetsbare jeugd. In samenspraak met onder andere vertegenwoordigers van cliënten en hun naasten, zorgverzekeraars en gemeenten willen wij deze agenda ook realiseren.